PrivacyverklaringAlgemeen

Dit is de privacyverklaring van Jullie Momenten Fotografie. Jullie Momenten Fotografie is onderdeel van Met Licht Geschreven Fotografie en bestaat uit twee personen: Hiske Boon en Michael Boon. Wij respecteren jullie privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door ons worden verzameld. Bij vragen of klachten kun je altijd terecht bij ons via de contactgegevens die je onderaan deze website ziet staan.

Verwerkte gegevens

Wij maken onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan ons verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Daarnaast verzamelen wij gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je klant van ons wordt of je ons een e-mail stuurt met gegevens.

Doeleinden verwerking

De gegevens die je passief aan ons verstrekt gebruiken wij om het bezoek aan onze website bij te houden. Tevens worden deze gegevens in combinatie met de passief verstrekte gegevens van andere bezoekers gebruikt voor algemene website statistieken, bijvoorbeeld om te zien hoe vaak een bepaalde pagina binnen julliemomenten.nl bezocht wordt. De gegevens die je actief aan ons verstrekt gebruiken wij om onze diensten aan jou te kunnen verlenen en onze administratie bij te houden. Je gegevens wordt alleen door ons gebruikt en nooit aan een andere partij gegeven of verkocht zonder je toestemming.

Verkrijgen passieve gegevens

Bij het bezoeken van julliemomenten.nl worden een paar technische gegevens geregistreerd. Dit zijn het IP-adres van je computer, de laatste internetpagina die je hebt bezocht voordat je op julliemomenten.nl kwam en de pagina's die je binnen julliemomenten.nl bezoekt.

Verkrijgen actieve gegevens

Indien je klant wordt van ons vragen wij om je adresgegevens en eventueel je telefoonnummer. Hier vallen natuurlijk ook alle andere gegevens onder die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via e-mail of telefonisch.

Opslaan gegevens

Alle gegevens die je aan ons verstrekt, zowel de passief verkregen gegevens als de actief verkregen gegevens, worden opgeslagen in een database. Deze database is naar alle redelijkheid ontoegankelijk voor derden en kunnen dus alleen door ons ingezien worden. Wij slaan geen bijzondere gegevens op, zoals gegevens over ras, gezondheid en geloofsovertuiging waarvoor extra strenge regels gelden. Ook slaan wij geen gegevens op over personen jonger dan 16 jaar. Alle gegevens worden in beginsel oneindig bewaard.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun je ons een verzoek sturen om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een e-mail sturen naar het e-mailadres dat onderaan deze website staat. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke gegevens het verzoek ziet. Wij zullen binnen twee weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende gegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Je ontvangt na uitvoering van een verzoek tot verwijdering altijd een schriftelijk bevestigingsbericht. Indien wij de betreffende gegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen wij je een bericht waarin wij toelichten waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Onze webhost

Je gegevens wordt opgeslagen in een database die gehost worden door webhost Antagonist B.V. De algemene voorwaarden van de webhost en de relatie tussen ons en de webhost met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen jullie hier bekijken: https://www.antagonist.nl/downloads/algemene-voorwaarden.pdf