PrivacyverklaringAlgemeen

Dit is de privacyverklaring van Jullie Momenten Fotografie. Jullie Momenten Fotografie is onderdeel van Met Licht Geschreven Fotografie en bestaat uit twee personen: Hiske en Michael Boon. Wij respecteren jullie privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door ons worden verzameld. Omdat wij onze policy eenzijdig kunnen wijzigen adviseren wij jullie deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. Bij vragen of klachten kunnen jullie altijd terecht bij ons via de contactgegevens die jullie onderaan deze website zien staan.

Verwerkte gegevens

Wij maken onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die jullie aan ons verstrekken zonder dat jullie je daar misschien bewust van zijn. Daarnaast verzamelen wij gegevens die jullie actief aan ons verstrekken. Hiervan is alleen sprake als jullie klant van ons worden of jullie ons een e-mail sturen met gegevens.

Doeleinden verwerking

De gegevens die jullie passief aan ons verstrekken gebruiken wij om het bezoek aan onze website bij te houden. Tevens worden deze gegevens in combinatie met de passief verstrekte gegevens van andere bezoekers gebruikt voor algemene website statistieken, bijvoorbeeld om te zien hoe vaak een bepaalde pagina binnen julliemomenten.nl bezocht wordt. De gegevens die jullie actief aan ons verstrekken gebruiken wij om onze diensten aan jullie te kunnen verlenen en onze administratie bij te houden. Jullie gegevens worden alleen door ons gebruikt en nooit aan een andere partij gegeven of verkocht zonder jullie toestemming.

Verkrijgen passieve gegevens

Bij het bezoeken van julliemomenten.nl worden een paar technische gegevens geregistreerd. Dit zijn het IP-adres van je computer, de laatste internetpagina die jullie hebben bezocht voordat jullie op julliemomenten.nl kwamen en de pagina's die jullie binnen julliemomenten.nl bezoeken.

Verkrijgen actieve gegevens

Indien jullie klant worden van ons vragen wij om jullie adresgegevens en telefoonnummers. Als jullie een persoonlijke pagina op julliemomenten.nl krijgen, ontvangen jullie ook een gebruikersnaam en wachtwoord van ons. Tevens zijn er nog diverse andere gegevens die jullie actief aan onze verstrekken, bijvoorbeeld een draaiboek van jullie trouwdag met gegevens erin en overige gegevens die jullie via e-mail aan ons verstrekken.

Opslaan gegevens

Alle gegevens die jullie verstrekken aan ons, zowel de passief verkregen gegevens als de actief verkregen gegevens, worden opgeslagen in databases. Deze databases zijn naar alle redelijkheid ontoegankelijk voor derden en kunnen dus alleen door ons ingezien worden. Wij slaan geen bijzondere gegevens op, zoals gegevens over ras, gezondheid en geloofsovertuiging waarvoor extra strenge regels gelden. Ook slaan wij geen gegevens op over personen jonger dan 16 jaar. Alle gegevens worden in beginsel oneindig bewaard.

Inzage, correctie en verwijdering

Jullie hebben het recht om jullie gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunnen jullie ons een verzoek sturen om jullie gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Jullie kunnen hiervoor een e-mail sturen naar het e-mailadres dat onderaan deze website staat. In jullie verzoek dienen jullie zoveel mogelijk te specificeren op welke gegevens het verzoek ziet. Wij zullen in beginsel binnen twee weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende gegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Jullie ontvangen na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een schriftelijk bevestigingsbericht. Indien wij de betreffende gegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen wij jullie een bericht waarin wij toelichten waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Onze webhost

Jullie gegevens worden opgeslagen in databases die gehost worden door webhost Antagonist B.V. De algemene voorwaarden van de webhost en de relatie tussen ons en de webhost met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen jullie hier bekijken: https://www.antagonist.nl/downloads/algemene-voorwaarden.pdf